Spoločenská zodpovednosť

Meníme seba, meníme spoločnosť, v ktorej žijeme

Zásady, ktoré uplatňujeme v našom biznise, ako sú férovosť, profesionalita a poskytovanie nadštandardných služieb, chceme uplatňovať aj v našich každodenných aktivitách. Na trhu medzinárodnej železničnej prepravy sme nielen konkurencieschopným hráčom, ale i zamestnávateľom, ktorému záleží na tom, akú kultúru buduje v rámci svojej spoločnosti a ako pozitívne vplývať na okolie.

Veríme, že úspech a spokojnosť jednotlivca sa pozitívne odráža aj na prostredí, v ktorom pôsobí. Preto dbáme na to, aby naši zamestnanci mohli profesne rásť a zároveň sa angažovať v spoločenskom dianí.
V našom okolí si všímame tých, ktorým k tomu, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do života, chýba isté zázemie a podporujeme organizácie, ktoré sa venujú zlepšovaniu ich životných možností.

Spoločne rozhodujeme, komu darovať 2 % z daní

Možnosť darovať 2 % zo zaplatenej dane je skvelou príležitosťou, ako pomôcť tam, kde rodina, domov či zdravie nie sú samozrejmosťou. Jednotlivé organizácie navrhujú naši zamestnanci a spoločným hlasovaním vyberáme niekoľko z nich, ktoré podporíme. V roku 2021 podporujeme nadáciu Svetielko nádeje, Azylový dom Tamara v Trnave, OZ Proti prúdu (vydavateľ časopisu Notabene), OZ Pinelky a Združenie na záchranu zvierat v Trnave.

Podporujeme detský
domov v Trnave

Dlhé roky sa zaujímame o chod Centra pre deti a rodinu v Trnave. Pravidelne prispievame na vybavenie centra športovými a kancelárskymi potrebami pre deti. Zapájame sa do rôznych podujatí, ktoré sú pre deti organizované, napr. pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, na Veľkonočné a Vianočné sviatky, či na Mikuláša. Na leto 2021 deťom venujeme lístky do kina, aby si aj ony mohli vynahradiť rok bez kultúry.

Zdvojnásobujeme príspevky našich zamestnancov

Naši zamestnanci sa rôznymi spôsobmi angažujú v charitatívnej či spoločensky prospešnej činnosti. Ako ich zamestnávateľ sme na nich pyšný a radi ich v tom podporujeme. V rámci medzinárodnej iniciatívy #GivingTuesday (sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva) sme zdvojnásobili každý dar, ktorý zamestnanci venovali na tento účel. Spoločne ako firma sme sa zapojili do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a na Vianoce sme venovali niekoľko krabíc plných lásky pre dôchodcov v Trnave.

Vozeň plný oblečenia

Tento rok prvýkrát organizujeme firemnú zbierku oblečenia, do ktorej sú zapojení naši zamestnanci. Vyzbierané oblečenie následne odovzdáme trnavskému komunitnému centru Baterkáreň, ktorá ho rozdelí medzi potrebných.
Záleží nám na tom, aby sme ako firma, ako jedna bunka, spolu tvorili lepšiu spoločnosť, v ktorej chceme pracovať a žiť.

Contact us